Публічна оферта

Ця Угода укладається між ФОП Деркач Є.В., що має назву надалі «Виконавець» і будь-якою особою, що стають користувачем при укладанні угоди на надання послуг ФОП Деркач Є.В., далі іменованого «Замовник», разом по тексту Угоди іменовані «Сторони» , а окремо - «Сторона».

Укладаючи угоду на надання послуг ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних та погоджуєтеся з політикою конфіденційності.

1. Загальні положення.
1.1. Ця Угода відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Виконавця Замовник вважається приєднаним до цієї Угоди, приймає умови цієї оферти і положення Угоди (акцепт).
1.2. Безумовне прийняття (акцепт) умов цієї оферти здійснюється шляхом укладання угоди між Виконавцем і Замовником.
1.3. Ця Угода, яка укладається шляхом акцепту оферти, не вимагає двостороннього підписання і дійсно в електронному вигляді.
1.4. Використання матеріалів і функцій Сервісу регулюється нормами чинного законодавства України.

2. Предмет Угоди.
2.1. Виконавець зобов'язується надати послуги компанії за завданням Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити послуги Виконавця в розмірі, порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
2.2. Виконавець зобов'язується надати послуги відповідно до обумовленого терміну реалізації

3. Умови використання матеріалів компанії.
3.1. Для початку роботи з продуктами компанії Користувачеві необхідно провести попередню покупку шляхом оплати вартості у відповідній платіжній системі. По завершенню процесу покупки Користувач стає володарем продукту компанії.
3.2. Безкоштовні послуги надаються Користувачеві без будь-яких гарантій, в тій якості, обсязі та з тими функціональними можливостями, якими володіють дані послуги в складі Сервісу. Це означає, що Користувач не має права пред'являти претензії, що стосуються доступності, обсягу, якості або функціональних можливостей отриманих безкоштовних послуг і користується ними, приймаючи на себе всі ризики і відповідальність, пов'язані з використанням таких безкоштовних послуг.
3.3. Платні послуги вважаються наданими належному чином і прийнятими Користувачем в повному обсязі, якщо протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з моменту закінчення виконання реалізації відповідної платної послуги Виконавець не отримав від Користувача мотивованих письмових претензій.
3.4. Виконавець здійснює технічну підтримку Користувача, в тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю послуг і рішень компанії протягом 30 (Тридцяти) днів з моменту закінчення реалізації. Підтримка надається відповідно з регламентом підтримки.

4. Права і обов'язки сторін.
4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. Своєчасно, належним чином надати послуги відповідно, викладеними в Договорі та додатках до нього і передати результат Замовнику.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Запитувати у Замовника інформацію, необхідну для виконання Завдання.
4.2.2. Вимагати своєчасної оплати послуг.
4.3. Замовник зобов'язується:
4.3.1. Надати Виконавцю всю інформацію, необхідну для виконання Договору, включаючи доступи, необхідні проведення інтеграції. Такою інформацією також є доступи до FTP сайту (якщо роботи мають на увазі інтеграцію з сайтом), доступи або API ключі до онлайн сервісів (якщо роботи мають на увазі інтеграцію з хмарними сервісами), інші види доступів (які можуть бути задіяні в роботах).
4.3.2. Оплатити послуги в розмірі, порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Перевіряти належне виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором і додатками до нього.
4.4.2. Коригувати завдання в ході їх виконання, попередньо погодивши такі зміни з Виконавцем.
4.4.3. При виявленні невідповідності результатів наданих послуг завданням, включеним до Плану просування, або будь-яких порушень Договору та його додатків вимагати безоплатного їх усунення або переробки, відповідно до регламенту підтримки.
4.4.4. Вимагати повернення 85% коштів за готові програмні рішення (продукти) протягом 14 днів з дня оплати. Повернення відбувається протягом 30 днів з моменту запиту на повернення.

5. Відповідальність сторін.
5.1. Виконавець не несе відповідальності за працездатність функціональності CRM-системи і CMS-системи.
5.2. Вся відповідальність за збереження даних лежить на боці Замовника, CRM-системи і CMS-системи.
5.3. Якщо завдання не може бути закрите з вини Замовника, або немає конструктивних відповідей більше 7 робочих днів з боку Замовника, Виконавець залишає за собою право вважати послугу здійсненною та вимагати повної оплати до завершення позначених робіт.
5.4. Всі розбіжності, що виникли в процесі виконання умов цього Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Виконавець встановив термін розгляду претензії - 10 (десять) днів з моменту її отримання.