SaaS впровадження та інтеграція.
Без зайвих слів, працюємо на результат.
+38 094 711 48 38
+38 050 617 54 98
info@ciframe.com
ENGUKRRUS

Оплата, доставка, повернення

Угода (Публічна оферта)

Ця Угода укладається між ФОП Деркач Є.В., що має назву надалі «Виконавець» і будь-якою особою, що стають користувачем при укладанні угоди на надання послуг ФОП Деркач Є.В., далі іменованого «Замовник», разом по тексту Угоди іменовані «Сторони» , а окремо - «Сторона».

Укладаючи угоду на надання послуг ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних та погоджуєтеся з політикою конфіденційності.

1. Загальні положення.
1.1. Ця Угода відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Виконавця Замовник вважається приєдналася до цієї Угоди, приймає умови цієї оферти і положення Угоди (акцепт).
1.2. Безумовне прийняття (акцепт) умов цієї оферти здійснюється шляхом укладання угоди між Виконавцем і Замовником.
1.3. Ця Угода, яка укладається шляхом акцепту оферти, не вимагає двостороннього підписання і дійсно в електронному вигляді.
1.4. Використання матеріалів і функцій Сервісу регулюється нормами чинного законодавства України.

2. Предмет Угоди.
2.1. Виконавець зобов'язується надати послуги компанії за завданням Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити послуги Виконавця в розмірі, порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
2.2. Виконавець зобов'язується надати послуги відповідно до обумовленого терміну реалізації

3. Умови використання матеріалів компанії.
3.1. Для початку роботи з продуктами компанії Користувачеві необхідно провести попередню покупку шляхом оплати вартості у відповідній платіжній системі. По завершенню процесу покупки Користувач стає володарем продукту компанії.
3.2. Безкоштовні послуги надаються Користувачеві без будь-яких гарантій, в тій якості, обсязі та з тими функціональними можливостями, якими володіють дані послуги в складі Сервісу. Це означає, що Користувач не має права пред'являти претензії, що стосуються доступності, обсягу, якості або функціональних можливостей отриманих безкоштовних послуг і користується ними, приймаючи на себе всі ризики і відповідальність, пов'язані з використанням таких безкоштовних послуг.
3.3. Платні послуги вважаються наданими належному чином і прийнятими Користувачем в повному обсязі, якщо протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з моменту закінчення виконання реалізації відповідної платної послуги Виконавець не отримав від Користувача мотивованих письмових претензій.
3.4. Виконавець здійснює технічну підтримку Користувача, в тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю послуг і рішень компанії протягом 30 (Тридцяти) днів з моменту закінчення реалізації.

4. Права і обов'язки сторін.
4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. Своєчасно, належним чином надати послуги відповідно, викладеними в Договорі та додатках до нього і передати результат Замовнику.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Запитувати у Замовника інформацію, необхідну для виконання Завдання.
4.2.2. Вимагати своєчасної оплати послуг.
4.3. Замовник зобов'язується:
4.3.1. Надати Виконавцю всю інформацію, необхідну для виконання Договору.
4.3.2. Оплатити послуги в розмірі, порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Перевіряти належне виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором і додатками до нього.
4.4.2. Коригувати завдання в ході їх виконання, попередньо погодивши такі зміни з Виконавцем.
4.4.3. При виявленні невідповідності результатів наданих послуг завданням, включеним до Плану просування, або будь-яких порушень Договору та його додатків вимагати безоплатного їх усунення або переробки.

5. Відповідальність сторін.
5.1. Виконавець не несе відповідальності за працездатність функціональності CRM-системи і CMS-системи.
5.2. Вся відповідальність за збереження даних лежить на боці Замовника, CRM-системи і CMS-системи.
5.3. Всі розбіжності, що виникли в процесі виконання умов цього Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Виконавець встановив термін розгляду претензії - 10 (десять) днів з моменту її отримання.
CiFrame в мережах
Кейси, продукти, рішення
Колекція інтеграцій
Зовнішня кухня

Публічна оферта
Політика конфіденційності
Клієнтам
Про нас
Підтримка
Оплата, доставка
Подарунки від партнерів
Контакти
Компетенції
Інтеграції
Міграція між CRM
Налаштування CRM
Впровадження CRM
Партнерська програма